Antenne bayern singles aus hausen - Astra Satellite Channels | Astra Transponder Frequencies


Jo të gjithë funksion Stacione për 24 orë të përditshme. Nëse ju nuk mund të dëgjoni çdo Radio, përpiqen për të dëgjuar në kohë të ndryshme, si Stacioni Radio mund të ndalet gjatë në mesnatë, sipas zonës kohore të tij vendin e vet.


Antenne bayern singles aus hausen

Antenne bayern singles aus hausen